Warunki gwarancji

Tu zapoznasz się z przykładowymi warunkami gwarancji na maszyny.

 

  

                                                                                           Karta Gwarancyjna nr  _______________________________                   

  BIURO-TECH-SERVICE                Urządzenie             ___________________________

    03-646 Warszawa ul. Kolejarska 23a.                       

                    tel.22 678-43-03                                          nr fabryczny                       ______________________________________

 

 

Firma Biuro-Tech-Service udziela gwarancji na okres ........... miesięcy od daty sprzedaży na następujących warunkach:

 

1. Zapewniamy dobrą jakość sprzętu i sprawne działanie pod warunkiem użytkowania jego zgodnie z przeznaczeniem

    oraz zasadami określonymi w instrukcji obsługi maszyny.

2.Gwarancja nie obejmuje materiałów i części eksploatacyjnych których zużycie nastąpiło zgodnie z przewidzianymi przez

    producenta normami , oraz uszkodzeń mechanicznych.

3. Serwis w imieniu sprzedawcy  zobowiązany jest :

    Przystąpić do naprawy w ciągu 48 godzin ( licząc dni robocze) od zgłoszenia awarii w przypadku maszyn o wadze

    ponad 25 kg. Maszyny o wadze do 25 kg. Nabywca dostarcza do serwisu we własnym zakresie.

    Dokonać naprawy w ciągu 14 dni. W przypadku konieczności dostawy części z zagranicy termin ten może zostać

    wydłużony o czas konieczny do sprowadzenia tych części.

    Sprzedawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na nowy, jeżeli pięciokrotne naprawy okażą się bezskuteczne.

    Limit napraw nie obejmuje czynności obsługowych polegających na przeglądach konserwacyjnych, regulacjach

    i usuwaniu awarii spowodowanych błędami osób obsługujących urządzenie.

    Przy wymianie towaru na nowy, Nabywcę obciąża się równowartością elementów przez Niego uszkodzonych lub

    brakujących, wraz z kosztami wymiany.

    Jeżeli wymiana sprzętu jest niewykonalna , sprzedawca zwróci Nabywcy zapłaconą kwotę. W przypadku zgłoszenia

    przez Nabywcę wady sprzętu było nieuzasadnione, a po zbadaniu przez sprzedawcę okaże się, że wada nie istnieje

    Nabywca pokryje koszty zbadania towaru wraz z kosztami dojazdu/transportu w/g cennika BTS.

4. Nabywca zobowiązany jest:

    W przypadku ujawnienia wady sprzętu zgłosić sprzedawcy ten fakt telefonicznie (22 6784303), e-mailem (bts@op.pl),

     listem poleconym lub osobiście, żądając podania nazwiska osoby przyjmującej zgłoszenie.

    Zgłaszać sprzęt do okresowych konserwacji, czyszczenia i przeglądów technicznych co dwa miesiące lub raz na

    kwartał ( w uzasadnionych przypadkach raz na pół roku)

    Przeglądy konserwacyjne są płatne w/g stawek stosowanych w firmie Biuro-Tech-Service.

    Przeglądów oraz napraw może dokonywać jedynie serwis firmy Biuro-Tech-Service lub osoba przez nią wyznaczona.

    Bezwzględnie stosować materiały eksploatacyjne wymagane przez producenta lub zalecanej sprzedawane przez BTS.

5. Nabywca traci prawa gwarancyjne jeżeli :

    Nie zastosuje się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi maszyny. Niewłaściwie użytkuje lub nadużywa sprzętu

    ponad normy przewidziane przez producenta. Samodzielnie przeprowadzi naprawę lub demontaż urządzenia.

    Zastosuje nieoryginalne materiały eksploatacyjne. Nie zgłosi we właściwym czasie sprzętu do przeglądu.

    Sprzedawca stwierdzi zaginięcie lub zniszczenie tabliczki znamionowej lub plomb na sprzęcie.

    Uszkodzenie jest wynikiem pożaru, zalania, przepięcia, uderzenia pioruna czy innych zdarzeń losowych.

    Uszkodzenie nastąpiło wskutek niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwej instalacji elektrycznej.

6. Uprawnienia gwarancyjne nie obejmują prawa Klienta zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.

7. Nabywca oświadcza, że odebrał towar sprawny technicznie, wraz z instrukcją obsługi i że warunki gwarancji akceptuje.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Czyszczenie, konserwacja, regulacja, kalibracja maszyny jest odpłatna także w trakcie trwania gwarancji ponieważ naturalne zabrudzenie maszyny w trakcie eksploatacji nie jest jej wadą fabryczną. Dotyczy to także usunięcia przedmiotu obcego z wnętrza maszyny które to przedmioty dosyć często dostają się do środka maszyn.

Czyszczenie, konserwacje i regulacje wykonuje się cyklicznie w zależności od obciążenia pracą.

Koszt czyszczenia, konserwacji, regulacji i kalibracji maszyn klasy podstawowej zależy od częstotliwości jego przeprowadzania i wynosi przykładowo:

raz w miesiącu – 95,-

co dwa miesiące – 115,-

raz na kwartał – 145,-

co pół roku – 185,-

W przypadku maszyn wyposażonych w skaner CIS koszt czyszczenia i konserwacji wynosi:
raz w miesiącu - 145,-
co 2 miesiące - 185,-
raz na kwartał - 245,-
raz na pół roku - 285,- 

Jeżeli Klient nie odbiera maszyny osobiście i zażyczy odesłanie kurierem wówczas doliczamy koszt 30,- zł.

(wszystkie podane ceny są cenami netto, VAT 23% ).

Jeżeli maszyna wymaga aktualizacji oprogramowania, na przykład w związku z wprowadzeniem nowego nominału banknotu lub monety, wówczas taka aktualizacja oprogramowania jest także odpłatna a jej wysokość uzależniona jest od modelu maszyny i waha się od 150,- do 290,- zł netto.

_____________________________________________________________________

 

Darmowa dostawa
Przy zakupie urządzeń
Darmowa dostawa (DHL) już od 200,00 zł.
Cenniki do pobrania
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl